Allmänna tjänster

Aktiv verksamhet:

Allmän eko-service, Ekokurser och ekoinformation, Etableringshjälp, Möjlighetsanalyser, Organisationsutveckling, Projektledning och projektarbete, Uppdragsgivarservice samt Uppdragstagarservice.


Verksamhet under uppbyggnad:

Ingen för närvarande.


Planerad verksamhet:

Allt-i-allo (tjänster och arbete) samt Övrigt allmänt (tjänster, service, arbete och entreprenader).

Lämna gärna en kommentar