Iordningställande av byggnader och lokaler

Nu är det äntligen dags

De byggnader och lokaler som Ekotjänsten i Ronneby befinner sig är inte i det skick som behövs för att bedriva planerad verksamhet. Vi har under en längre tid funderat över hur vi skall lösa situationen, och då även funderat över om vi skulle vara kvar här eller hitta nya lokaler. Nu har vi äntligen kommit till beslut i frågan. Beslutet innebär att vi i samarbete med fastighetsägaren skall försöka få byggnaderna och lokalerna här vid Emaljervägen 5 i sådant skick att det går att bedriva planerad verksamhet i dessa.


Planerad verksamhet

Den planerade verksamheten är dels Ekotjänstens egen verksamhet, och dels annan ekoverksamhet såsom Ronneby Ekomarknad (varuhus på ekogrund), Svensk Ekomarknad (partihandel på ekogrund), Ronneby Ekoförening (med bl a Överflödet) och Ronneby Samhällsförening (social förening på ekogrund). Alla dessa organisationer är registrerade som ideella föreningar, vilande på ekogrund.

 

Uppvaknande ur slummern

Samtidigt som vi drar igång detta iordningställande försöker vi också väcka Ekotjänsten i Ronneby ur den relativa slummer som, av olika anledningar, hittills har präglat verksamheten. Det gör vi genom att inbjuda arbetslösa, pensionärer, hantverkare, entreprenörer och andra intresserade att delta i projektet. En sådan bred samling, parad med en ekoutvecklande miljö, bör räcka såväl till iordningställande av byggnader och lokaler som till att väcka inte bara Ekotjänsten, utan också ett antal pensionärer och arbetslösa, ur sin relativa slummer.


Bidra med ditt överflöd

Det är vår förhoppning att i relativt hög grad kunna klara detta iordningställande med hjälp av överflöd, såväl i form av arbete som i form av material, helt i linje med den ekogrund som gäller för ovan nämnda organisationer. Vi välkomnar därför alla privatpersoner och organisationer som på något sätt vill och kan bidra till iordningställandet av byggnaderna och lokalerna vid Emaljervägen 5, och vi välkomnar er givetvis oavsett om ni deltar gratis eller mot överenskommen betalning. För vi räknar naturligtvis inte med att kunna genomföra detta projekt helt utan pengainblandning.


… till mångfaldig nytta

Vi söker bl a byggnadsarbetare, byggnadsingenjör, grovarbetare, betongarbetare, rörmokare, elektriker, takläggare och plåtslagare. Om du är arbetslös kan detta projekt ge dig värdefulla kunskaper och erfarenheter, samt bli en framgångsrik väg till nya försörjningsmöjligheter. Om du är pensionär kan detta bli en vägörande möjlighet för dig att föra dina kunskaper och erfarenheter vidare, och ev även ge behövliga extra inkomster. Om du är hantverkare/entreprenör kan detta vara ett första steg på en ny väg ut till kunderna, och en framtida möjlighet för dig att åta dig större entreprenader tillsammans med andra hantverkare/entreprenörer.


Ta vara på den här chansen!

Om du finner detta intressant och inser att detta kan vara något bra, såväl för dig själv som för oss och samhället i övrigt, bör du omgående ta kontakt med oss. Det gör du enkelt via någon av kontaktvägarna på vår Kontakt-sida. Det går givetvis också bra att lämna kommentarer nedan.

Lämna gärna en kommentar