Poolen (förteckning över uppdragstagare)

Allmänt om Poolen

I Poolen hittar du de personer som f n är registrerade som uppdragstagare. Det arbete som uppdragstagarna utför vilar på samma “ekogrund” som gäller för föreningen. Denna ekogrund gäller som vägvisare i allt arbete som föreningen/uppdragstagaren åtar sig, och avsikten är att varje uppdrag skall ha ett ekoutvecklande inslag. Detta vidgande och helande inslag är en automatisk bonus till alla som använder sig av uppdragstagare från Ekotjänsten. Uppdragsgivaren får det på köpet utan att ens behöva fundera över detta med ekoutvecklande inslag.


Ben Andersen

Jag åtar mig främst uppdrag inom:

Data och kontor (Datorservice, Programvaruservice och Programvaruutveckling) samt Prod och verksamhet (Ekonomi och administration, i viss utsträckning, och då främst i form av installation och underhåll av butikskassasystemet bxPOS, ett av mig utvecklat butikskassasystem som är godkänt enligt Skatteverkets nya regler. Det bygger på det populäraste kassasystemet inom öppen källkod, OpenbravoPOS. Jag installerar, supportar och utvecklar det vidare enligt kunders önskemål).

Relevanta kunskaper och erfarenheter:

Lång erfarenhet inom programvaruutveckling i olika miljöer. Kan utveckla nya system, underhålla system, vidareutveckla och anpassa system. En del erfarenhet av utveckling för webben, och jag kan bygga och underhålla webbsidor. Lång erfarenhet av datorservice och jag kan hjälpa till med reparationer, underhåll, installationer och inköp av datorsystem. Lång erfarenhet av öppna plattformar och jag kan hjälpa till med installation av fri mjukvara och t ex migration från MS Windows till Linux. Här även utvecklat plattformsoberoende program inom vården. Arbetar helst med öppen källkod eftersom det har en mängd fördelar.

Idéer om andra tänkbara Etr-uppdrag:


Kjell Askling

Jag åtar mig främst uppdrag inom:

Allmänna tjänster (Ekokurser och ekoinformation, Etableringshjälp, Möjlighetsanalyser, Organisationsutveckling, Projektledning och projektarbete, Uppdragsgivarservice samt Uppdragstagarservice), Data och kontor (Redovisning och Revision), Prod och verksamhet (Ekonomi och administration samt Lednings- och styrelseuppdrag) samt Övriga tjänster (Personlig utveckling i form av en konkret, helande utveckling samt Utbildning, kurser och konferenser).

Relevanta kunskaper och erfarenheter:

Mogna kunskaper och mångårig erfarenhet inom ekonomiarbete, revision, företagsledning, styrelsearbete, projektledning, organiserande arbete, företagsutveckling, föreningsarbete och ekoutveckling.

Idéer om andra tänkbara Etr-uppdrag:

Konfliktlösning (enande), Samarbetsförmedling, och Samtalspartnerskap.


Mona Björs

Jag åtar mig främst uppdrag inom:

Dagliga tjänster (Barnpassning, Fest och arrangemang, Matlagning och Personlig service), Hus, hem och trädgård (Trädgårdsarbete och trädgårdsskötsel) samt Övriga ekotjänster (Utbildning, kurser och konferenser).

Relevanta kunskaper och erfarenheter:

Mångårig erfarenhet inom barnomsorg, restaurang, förädling (torkning, mjölksyrning mm) och odling. Även stor erfarenhet av skördande från vild och odlad natur, tillagning av enkel mat från säsongsbetonade och lokalproducerade råvaror, samt av föreningsarbete och ekoutveckling.

Idéer om andra tänkbara Etr-uppdrag: