Sysselsättningsmöjligheter hos Ekotjänsten i Ronneby

Häng med i ekoutvecklingen

Ekotjänsten i Ronneby är på gång med att iordningställa lokalerna vid Emaljervägen 5 i Ronneby, dels för att tillfredsställa föreningens egna behov och dels för att ge andra ekoverksamheter i kommunen, såsom Ronneby Ekomarknad, Ronneby Ekoförening och Ronneby Samhällsförening, tillgång till fungerande lokaler. I samband med detta och för att få fart på ekoutvecklingen söker vi nu personer som kan besätta nedanstående lediga platser.


Administratör

Beskrivning av sysselsättning:
Administrativt arbete av allehanda slag, samt andra i föreningen förekommande arbeten. I detta ingår att delta i uppbyggandet och utvecklingen av såväl Ekotjänsten som andra närstående föreningar. Vad som mer i detalj skall ingå i arbetet bestäms tillsammans med deltagaren. Vi eftersträvar mångfald i sysselsättningen, och en lagom mix av teoretiskt och praktiskt arbete.

Beskrivning av kvalifikationer:
Datorvana samt kunskaper/erfarenheter i administration är önskvärda, men dessa behöver inte vara så omfattande. Kunskap finns att tillgå inom föreningen, och arbetet är inte så avancerat. Viktiga personliga egenskaper är noggrannhet, ansvarskänsla, tålmodighet, och intresse för att arbeta tillsammans med andra.


Byggnadsarbetare

Beskrivning av sysselsättning:
Renovering och iordningställande av byggnader och lokaler där Ekotjänsten har sin verksamhet, samt träning och förberedelse för ev framtida uppdragsarbete i föreningens regi. Sakkunnig ledning kommer att finnas till hands. Detaljerna i arbetet bestäms i samråd med deltagaren. Mångfald i sysselsättningen, och en lagom mix av teoretiskt och praktiskt arbete, eftersträvas.

Beskrivning av kvalifikationer:
Erfarenheter och färdigheter när det gäller byggnadsarbete är ett krav, liksom allmän händighet och intresse för uppgiften. Viktiga personliga egenskaper är kreativt tänkande, noggrannhet, ansvarskänsla och tålmodighet, samt vilja och intresse för att jobba tillsammans med andra.


Byggnadsingenjör

Beskrivning av sysselsättning:
Renovering och iordningställande av byggnader och lokaler där Ekotjänsten har sin verksamhet, samt träning och förberedelse för ev framtida uppdragsarbete i föreningens regi. Visst plan- och ledningsansvar ingår i arbetsuppgifterna. Detaljerna i arbetet bestäms i samråd med deltagaren. Mångfald i sysselsättningen, och en lagom mix av teoretiskt och praktiskt arbete, eftersträvas.

Beskrivning av kvalifikationer:
Kunskaper, erfarenheter och färdigheter när det gäller byggnadsarbete erfordras, liksom allmän händighet, ledarförmåga och intresse för uppgiften. Viktiga personliga egenskaper är kreativt tänkande, noggrannhet, ansvarskänsla, tålmodighet och en positiv livsinställning, samt vilja och intresse för att jobba tillsammans med andra.


Ekonom

Beskrivning av sysselsättning:
Administrativt arbete, där bl a bokföring ingår, samt andra i föreningen förekommande arbeten. I detta ingår att delta i uppbyggandet och utvecklingen av såväl Ekotjänsten som andra närstående föreningar. Vad som mer i detalj skall ingå bestäms tillsammans med deltagaren. Vi eftersträvar mångfald i sysselsättningen, och en lagom mix av teoretiskt och praktiskt arbete.

Beskrivning av kvalifikationer:
Datorvana samt grundläggande kunskaper/erfarenheter i ekonomi/redovisning är önskvärda, men dessa behöver inte vara så omfattande. Kunskap finns att tillgå inom föreningen, och arbetet är inte speciellt avancerat. Viktiga personliga egenskaper är noggrannhet, ansvarskänsla, tålmodighet, och intresse för att arbeta tillsammans med andra.


Grovarbetare

Beskrivning av sysselsättning:
Renovering och iordningställande av byggnader och lokaler där Ekotjänsten har sin verksamhet, diverse anläggningsarbeten, samt träning och förberedelse för ev framtida uppdragsarbete. Arbetsledning kommer att finnas till hands. Detaljerna bestäms i samråd med deltagaren. Mångfald i sysselsättningen, och en lagom mix av teoretiskt och praktiskt arbete, eftersträvas.

Beskrivning av kvalifikationer:

Viss erfarenhet och färdighet när det gäller byggnads- och anläggningsarbete lär behövas, liksom vilja och förmåga att hugga i. Underlättar gör säkert också händighet och intresse för uppgiften. Viktiga personliga egenskaper är kreativitet, noggrannhet, ansvarskänsla och tålmodighet, samt vilja och intresse för att jobba tillsammans med andra.


Illustratör

Beskrivning av sysselsättning:
Arbetet riktar sig främst till ekorörelsens egna illustreringsbehov, med betoning på webbsajter, webbtidningar och webbutiker, men kommer också att innefatta träning och förberedelse för ev framtida uppdragsarbete. Hur arbetet blir i detalj bestäms i samråd med deltagaren. Mångfald i sysselsättningen, och en lagom mix av teoretiskt och praktiskt arbete, eftersträvas.

Beskrivning av kvalifikationer:

Datorvana samt behövlig konstnärlig förmåga erfordras, liksom vana vid och/eller intresse för fotografering. Viktiga personliga egenskaper är kreativt tänkande, noggrannhet, ansvarskänsla, tålmodighet och en positiv livsinställning, samt intresse för att jobba tillsammans med andra.


Webbdesigner

Beskrivning av sysselsättning:
Design, upplägg och underhåll av ekorörelsens egna webbsajter, deltagande (i viss omfattning) i föreningens ekoutvecklande arbete, samt träning och förberedelse för ev framtida uppdragsarbete. Detaljerna i arbetet bestäms i samråd med deltagaren. Mångfald i sysselsättningen, och en lagom mix av teoretiskt och praktiskt arbete, eftersträvas.

Beskrivning av kvalifikationer:
Kunskaper om, erfarenhet av, och intresse för webbdesign erfordras. Vi använder oss av öppna cms-lösningar, och då i första hand av Wordpress. Viktiga personliga egenskaper är kreativt tänkande, noggrannhet, ansvarskänsla, ordningssinne och tålmodighet, samt vilja och intresse för att jobba tillsammans med andra.


Tillfälle för arbetslösa, pensionärer med flera

Vi vänder oss i första hand till arbetslösa, och då främst till långtidsarbetslösa, och pensionärer, men även andra kan naturligtvis komma ifråga. Vår förmåga, såsom varande ideell förening, att betala för arbetet är för tillfället dock tämligen begränsad. Hör av dig till oss via någon av kontakvägarna på vår kontakt-sida, om du är intresserad. Det går naturligtvis också bra att ta upp det hela direkt med Arbetsförmedlingen, som har blivit informerad om dessa sysselsättningsmöjligheter.

Lämna gärna en kommentar