Produktion och verksamhet

Aktiv verksamhet:

Ekonomi och administration samt Lednings- och styrelseuppdrag.


Verksamhet under uppbyggnad:

Inköps- och försäljningsarbete samt Kontorsarbete.


Planerad verksamhet:

Allmänna pov-tjänster, Data och tele (tjänster och arbete), El och vvs (tjänster och arbete), Lager- och transportarbete, Produktions- och verkstadsarbete samt Övriga pov-tjänster.

Lämna gärna en kommentar