Låt oss fylla poolen… så att det går att bada i möjligheterna

Nya grepp och nya möjligheter

Ekotjänsten i Ronneby har legat i startgroparna länge nu, men haft svårt att ta sig ur dessa. Nu är det emellertid dags att  lämna startblocken och börja ta rejäla, konkreta steg i den uppbyggande och utvecklande processen. Det känns bra. Men för att få fart på det hela och på allvar komma igång med den planerade verksamheten, som innefattar såväl tjänste- och service-verksamhet som bemannings- och entreprenad-verksamhet, och därmed också kunna börja bada i möjligheterna, så behöver vi fylla poolen, med uppdragstagare.

Du behöver inte vara medlem i den ideella föreningen Ekotjänsten i Ronneby för att kunna arbeta som uppdragstagare, men du behöver vara positivt inställd till det i föreningens stadgar beskrivna syftet, liksom till den ekogrund som gäller för föreningen. Du behöver också vara inställd på och intresserad av att kunna ge uppdragsgivaren ett mervärde i form av ekoansvar.

Det du finner hos Ekotjänsten i Ronneby är ett fritt, omväxlande och personligt utvecklande arbete, med lärorik gemenskap och oändliga möjligheter. Du bestämmer själv vilka uppdrag du vill åta dig, och du har ständig tillgång till föreningens samlade resurser, kunskaper och erfarenheter. Det är dock föreningen som sluter avtal med uppdragsgivaren, som håller i uppdragen, som administrerar det hela, och som har huvudansvaret för uppdragen.

Vi ser helst att uppdragstagaren är egen företagare, men ev kan även en del antställningar komma att bli aktuella. Om du behöver hjälp med bokföring, administration, deklaration och annat, som en egen företagare kan behöva hjälp med, så finns sådan hjälp att tillgå inom organisationen.

I föreningens interna service, liksom i det löpande arbetet, bjuds naturligt också på möjligheter till ett personligt helande. En del av detta helande kan vara att man ser till att ha stor variation i sitt arbetande genom att välja olika typer av uppdrag, och av såväl fysiskt som mer teoretiskt slag. Att välja olika typer av arbete ökar naturligtvis också möjligheterna till en trygg och stabil försörjning.


Arbetslösa - här finns nya arbetsmöjligheter

Arbetslöshet måste inte vara ett stort problem. Det kan vara en gyllene chans att få bättre ordning på sin tillvaro. Hos Ekotjänsten kan du få hjälp såväl med att allmänt få bättre ordning på din tillvaro som med att hitta fram till ett försörjande arbete som känns roligt och meningsfullt. Detta ingår s a s i ekoordningen och föreningens interna service. Om du i detta läge inte känner dig fullt mogen att mer eller mindre direkt gå ut i uppdragsarbete, utan känner att du behöver en inkörningsperiod, så kan du vända dig till Ronneby Ekoförening och anmäla intresse för att delta i Ekokursen.


Pensionärer - era kunskaper och erfarenheter behövs

Visst kan det kännas skönt och vara välförtjänt att efter ett långt arbetsliv få vila sig och ta det lugnt. Men, för att vi skall kunna må bra behöver vi faktiskt vara aktiva och skapande. En sanning som även gäller för pensionärer. Med för mycket vila mår vi alltså inte bra, och då blir det ju inte så skönt att vila sig. Sedan är det ju också så att pensionärerna sitter på värdefulla kunskaper och erfarenheter, som behövs ute i samhället och arbetslivet. Så ställ (er) upp nu och kom ut i arbetslivet, och gör det som fyller er med glädje, i en omfattning som ni har lust med. Hos Ekotjänsten i Ronneby, och i dess gemenskap, finns möjligheterna.


Ansvarsfulla - styr och ta ansvar för er vardag själva

Ju mer ansvarsfulla och hela vi är desto friare och mer förmögna att styra vår vardag är vi. Att vara ansvarsfull kanske inte är så populärt idag, men vi behöver mycket mer av den varan om vi vill få ordning på tillvaron. Det är inte makten, och att ha makt, som är det viktiga, utan ansvarstagandet. Ekotjänsten är rena Eldoradot för ansvarsfulla. Här kan ni blomma ut, och här får ni hjälp i er strävan.


Partiellt arbetsföra – gör det ni känner för och klarar av

Den enkelriktning och de lagar och förordningar som vi har på den svenska arbetsmarknaden gör det mycket svårt för partiellt arbetsföra, och för de med låg arbetskapacitet, att finna ett meningsfullt, försörjande arbete. Det försöker Ekotjänsten i Ronneby ändra på. Att vara partiellt arbetsför är en del i mångfalden, en mångfald som vi alla bör acceptera och se som naturlig. Gör vi det så blir det lättare för alla att göra och bidra med vad de kan. Det vinner vi alla på. Hos Ekotjänsten är vi inställda på att göra det möjligt för dig att finna ett arbete som innebär att du kan göra det du känner för och klarar av. Tillsammans med berörda samhällsinstanser hoppas vi också kunna finna en bra totallösning vad det gäller försörjningen.


Ungdomar – här finns plats även för oerfarna

Ungdomar och äldre är ur ett arbetsmarknadsperspektiv på ett sätt varandras motsatser. De unga har ofta energi i överflöd, men brist på kunskap och erfarenhet, medans de äldre ofta har brist på energi, men kunskap och erfarenhet i överflöd. Om vi parar ihop dessa motsatser (precis som med plus och minus) så kan både energiöverflödet och överflödet av kunskap och erfarenhet komma till nytta. Den kemin tycker Ekotjänsten är intressant, ur många synvinklar, så välkomna ni energirika oerfarna.


Otillfredsställda – finn ett mer meningsfullt arbete

Många är alldeles säkert otillfredsställda med sitt arbete. De flesta kanske också ser det hela som ofrånkomligt. En situation som är olycklig för alla parter. Den arbetande mår dåligt (med alla dess följder) och arbetsresultatet blir dåligt. Men, det måste inte vara så här. De finns vägar att komma till rätta med detta. Det går att finna ett tillfredsställande och mer meningsfullt arbete. Hos Ekotjänsten finns både möjligheter och hjälp på vägen till ett arbete som är bra för både dig och samhället.


Välkommen in i en ny arbetsgemenskap

Om du finner detta intressant och gärna vill ta vara på möjligheterna - och medverka i en spännande, nyskapande och utvecklande process - så är du välkommen att lämna in din intresseanmälan. Det gör du genom att fylla i formuläret under Bli uppdragstagare.

Om du enbart vill fråga något eller veta mer så fyller du i formuläret på vår Kontakt-sida. Om du så önskar kan du givetvis även ta kontakt med oss per telefon eller besöka oss. Ring oss före besök för att vara säker på att vi finns på plats.

Lämna gärna en kommentar